Hospital Kota BeludHospital Kota Belud
Laman Web Rasmi

Hospital Kota Belud

Hospital Saya, Hospital Kita

Objektif, Visi dan Misi  5004 reads


OBJEKTIF
Memberi perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan membantu semua golongan masyarakat untuk mencapai taraf kesihatan yang optima tanpa mengira kedudukan penduduk dengan menggunakan kemudahan-kemudahan yang sedia ada. Di samping itu, berusaha untuk meningkatkan potensi kakitangan dan menjadikan mereka lebih proaktif, mengamalkan kerja berpasukan dan menerapkan nilai-nilai perkhidmatan penyayang menuju kea rah kecemerlangan.
 
VISI
Hospital Kota Belud akan menjadi sebuah institusi yang mampu menyediakan perkhidmatan kesihatan cemerlang dan berterusan kepada semua golongan masyarakat.
 
MISI
Hospital Kota Belud berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui amalan-amalan budaya korporat Kementerian Kesihatan Malaysia di samping mewujudkan suasana yang sihat untuk mencapai status kesihatan yang lebih bermutu.
Print article