Hospital Kota BeludHospital Kota Belud
Laman Web Rasmi

Hospital Kota Belud

Hospital Saya, Hospital Kita

Unit Rekod  2637 reads


BORANG PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN

SYARAT PERMOHONAN

MyTemuJanji

Sistem TemuJanji Unit Rekod Perubatan (URP)

Terma Dan Syarat Permohonan Online Secara TemuJanji URP                               

1. Tempahan melalui sistem ini adalah berdasarkan yang cepat didahulukan (first come first serve). Slot yang disediakan adalah terhad bagi memastikan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang disarankan oleh Kerajaan dapat dipatuhi.

2. Permohonan temu janji boleh dibuat selewat - lewatnya satu (1) hari sebelum tarikh temu janji dan tertakluk kepada kekosongan;

3. Pengguna hendaklah memilih Tarikh dan Slot masa mengikut waktu operasi / bekerja rasmi.  Pilih Tarikh mengikut jadual terkini Cuti Kelepasan Am tahun 2020, Permohonan pada tarikh cuti kelepasan am akan terbatal dan permohonan temu janji baru perlu dibuat ;

ISNIN - JUMAAT

( 8.00 PAGI – 5.00 PETANG )

WAKTU REHAT

( 1.00 – 2.00 PETANG )

JUMAAT

( 11.30 PAGI – 2.00 PETANG )

4. Pemohon perlu berada di pejabat URP sekurang-kurangnya 15 minit sebelum waktu temu janji.

6. Pemohon hendaklah memastikan semua dokumen yang diperlukan adalah lengkap untuk tujuan penghantaran semasa temujanji.

7. Sekiranya pemohon mempunyai simptom seperti demam dan batuk, pemohon tidak dibenarkan hadir berurusan dan perlu membuat tempahan temujanji semula;

8. Pemohon adalah diingatkan bahawa permohonan temu janji di URP adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur operasi standard (SOP) PKPB Majlis Keselamatan Negara dan arahan yang berkuatkuasa;

Print article